Lia Oktavirayni, S.Th
NIK: 6271036210830002
NIP: 198310222009042006
NUPTK: 5354761663300063
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Palangka Raya, 22 Oktober 1983
Agama: Kristen
Pendidikan: S-1
Jurusan: PGSD
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Jalan G.Obos XII/Intan II No. 25
+62 852 5704 9417
lia_oktavirayni83@yahoo.com